Termeni și condiții generale pentru magazinul online www.northfinder.com


  1. Dispoziții introductive și definiții

1.1. Termenii și condițiile generale prezente (denumite în continuare „TCG”) guvernează relațiile juridice dintre companiaNORTHFINDER, a. s., cu sediul Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Slovacia, CUI: 35 933 011 (în continuare“Vânzător”) și orice persoană care este cumpărătorul de bunuri (lucruri) oferite de Vânzător în magazinul online al Vânzătorului, care are calitateade consumator în conformitate cu prevederile acestor Termeni și condiții generale și a legilor aplicabile care definesc consumatorul, în cadrul legislației valabile a Republicii Slovace, în special a legilor, Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și a Legii nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.

1.2 Alte date de contact și identificare ale Vânzătorului sunt disponibile în secțiunea INFORMAȚII IMPORTANTE - DETALII DE CONTACT.

1.3 Acești Termeni și condiții generale guvernează relațiile juridice dintre cumpărători, care reprezintă consumatorii și vânzător.

1.4. Cumpărătorul este orice persoană fizică care a completat și a trimis formularul de comandă prin intermediul magazinului online al vânzătorului și care a primit o notificare prin e-mail prin care se confirmă primirea comenzii, și care a plătit prețul de achiziție. NU emitem facturi fiscale fără TVA persoanelor juridice. Acest site se adresează exclusiv achizițiilor de produse pentru consumatorii finali persoane fizice.

1.5. Consumatorul este un cumpărător care este o persoană fizică și care, la încheierea unui contract de cumpărare prin intermediul magazinului online al vânzătorului, nu acționează în sfera afacerii sale.

1.6. Pentru relațiile contractuale (precum și alte relații juridice care pot rezulta din relația contractuală) cu cumpărătorii care acționează ca persoane juridice, respectiv persoane fizice – antreprenori, care acționează în sfera activităților lor comerciale / cumpărători care nu acționează în calitate de consumatori /, se aplică prevederile Legii nr. 513/1991 Coll. Codul comercial modificat.

1.7. În sensul acestor Termeni și condiții generale, un contract la distanță înseamnă un acord între vânzător și consumator convenit și încheiat exclusiv printr-unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a consumatorului,prin intermediul site-ului web și e-mailului.

1.8. Produsele sunt bunuri destinate vânzării,fiind publicate în magazinul online al vânzătorului (în continuare „bunuri” sau „lucruri”).

1.9. Furnizorul de bunuri și servicii oferite în magazinul online este Vânzătorul.

1.10. Vânzătorul este, de asemenea, operatorul unui sistem electronic prin care operează magazinul online pe domeniul numit www.northfinder.com (în continuare „Magazin online”).

1.11. Autoritatea competentă pentru supravegherea legalității în domeniul protecției consumatorilor este

Inspectoratul inspecției comerciale slovace cu sediul la Nitra pentru regiunea Nitra,

Staničná 1567/9, P.O.Box 49A, 949 01 Nitra; Slovacia

Contact: tel. Nr.: +421 37/7720216; fax: +421 37/772 00 24

E-mail: nr@soi.sk;

link web pentru depunerea reclamațiilor: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12. În cazul oricăror reclamații sau sugestii, consumatorul poate, de asemenea, să se adreseze direct vânzătorului, la adresa de e-mail publicată direct pe site-ul vânzătorului în secțiunea INFORMAȚII IMPORTANTE.

Orice reclamație va fi evaluată și procesată în termen de 10 zile lucrătoare în conformitate cu legislația română în vigoare. Vânzătorul informează consumatorul despre soluționareareclamației în aceeași formă în care consumatorul a transmis plângerea sau reclamația către vânzător.

II. Comanda produs - încheierea unui contract de cumpărare

2.1. Propunerea pentru încheierea unui contract de cumpărare de către cumpărător este o comandă de produse, pe care cumpărătorul o implementează printr-un formular electronic de comandă (coș electronic) în cadrul magazinului online al Vânzătorului.

2.2. O modificare a comenzii poate avea loc numai de comun acord între Cumpărător și Vânzător.

2.3. Contractul de cumpărare se încheie prin livrarea unui e-mail de confirmare a primirii comenzii către Cumpărător.

2.4. Contractul de cumpărare este încheiat pentru o perioadă determinată de timp și expiră la îndeplinirea obligațiilor Vânzătorului și Cumpărătorului.

2.5. De asemenea, contractul de cumpărare se poate rezilia prin retragerea din contractul de cumpărare de către consumator.

III. Prețul de achiziție și condițiile de plată

3.1. Prețul bunurilor oferite prin intermediul magazinului online (denumit în continuare „prețul de cumpărare”) este declarat separat pentru fiecare produs, inclusiv TVA, și este valabil în momentul creării comenzii de către Cumpărător.

3.2. Prețul de achiziție al produselor nu include prețul pentru livrare sau prețul aferent metodei de plată.

3.2. Cumpărătorul se obligă să plătească taxele aferente metodei de transport alese și a metodei de plată împreună cu prețul de achiziție al mărfurilor, în conformitate cu lista de prețuri curentă afișată în coșul electronic și listată în secțiunea INFORMAȚII IMPORTANTE.

3.4. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul acceptă prețurile declarate și se angajează să plătească.

3.5. Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în cazul în care Cumpărătorul are restanțe la plata prețului de achiziție, iar prețul de achiziție nu va fi plătit nici măcar în perioada suplimentară furnizată Cumpărătorului de către Vânzător (de exemplu, prin notificare prin e-mail).

3.6. Vânzătorul este îndreptățit să se retragă din contractul de cumpărare, în cazul în care Cumpărătorul a comandat bunurilela un preț de cumpărare care a fost publicat din greșeală, din cauza unei erori în sistemul de informații al vânzătorului. Acest lucru este valabil mai ales atunci când prețul este sesizabil incorect la prima vedere (de exemplu, prețul de achiziție nu ia în considerare prețul real al produsului / prețului de achiziție îi lipsește o cifră sau punctul zecimal este plasat incorect).

IV. Modalități de plată

4.1. Cumpărătorul poate plăti bunurile din magazinul online al vânzătorului în următoarele moduri:

a) plata la livrare,

b) plata prin card bancar prin gateway-ul de plată,

c) prin sistemul de plată pe internet utilizat de vânzător

d)prin depunere bancară sau transfer în contul vânzătorului, cu numărul comenzii ca simbol variabil de plată.

4.2. Metodele de plată disponibile sunt afișate împreună cu prețul lor în coșul electronic și listate în secțiunea INFORMAȚII IMPORTANTE.

V. Livrarea produselor

5.1. Vânzătorul este obligat să îndeplinească comanda și să livreze bunurile cumpărătorului în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de cumpărare.

5.2. Vânzătorul este obligat să livreze produsele cumpărătorului în cantitatea și calitatea comandate și împreună cu bonul de livrare, care îndeplinește funcția unei comenzi scrise. Documentul fiscal cu prețul de achiziție și TVA va fi trimis la adresa de e-mail din contacta Cumpărătorului. Cumpărătorul este de acord să i se trimită documentul fiscal electronic.

5.3. Vânzătorul poate livra bunuri comandate fie într-o singură comandă, fie în piese în mai multe colete și în momente diferite. Acesta informează Cumpărătorul despre modalitatea livrării. Prețul pentru transport nu se schimbă și nu crește în niciun fel.

5.4. Locul de livrare a produsului comandat este adresa specificată de Cumpărător în comandă sau adresa corespunzătoare metodei de livrare selectate.

5.5. Livrarea comenzii se consideră finalizată odată cu preluarea ultimelor bunuri din comandă de către Cumpărător.

VI. Acceptarea mărfurilor

6.1. Riscul de deteriorare a produsului și răspunderea pentru dăunarea produsului este preluat de Cumpărătorodată cupreluarea mărfii, indiferent dacă Cumpărătorul preia produsul personal sau printr-o terță parte autorizată.

6.2. Dreptul de proprietate trece de la Vânzător la Cumpărător în momentul livrării și acceptării corespunzătoare a bunurilor.

6.3. Cumpărătorul are dreptul să nu preia produsul livrat de la firma de transport în cazurile următoare:

a) livrarea unui obiect care este în conflict cu contractul de cumpărare încheiat (un alt produs sau un produs deteriorat),

b) livrarea articolului în ambalaj deteriorat sau,

c) livrarea produsului fără documentele relevante.

6.4. Dacă articolul este livrat Cumpărătorului conform lit. a) punctul 2.1 al acestui articol, cumpărătorul are, printre altele, dreptul de livrare de la Vânzătora articolului solicitat în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu condițiile convenite în contractul de cumpărare, fie prin schimbul articolului sau repararea acestuia. Dacă o astfel de procedură nu este posibilă, Cumpărătorul poate solicita o reducere la prețul de achiziție sau se poate retrage din contract.

VII.Metode de transport al mărfurilor

7.1. Cumpărătorul poate alege următoarele modalități de transport în magazinul online al vânzătorului:

a) servicii terță parte - livrare la punctul de colectare sau

b)serviciu de curierat furnizat de terți - livrare la adresa selectată.

7.2. Modurile de transport disponibile în prezent sunt afișate împreună cu prețul lor în coșul electronic și listate în secțiunea INFORMAȚII IMPORTANTE.

VIII. Retragerea cumpărătorului din contractul de cumpărare fără precizarea motivului

8.1. Cumpărătorul este îndreptățit să se retragă din contract fără să ofere un motiv în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului. Consumatorul se poate retrage din contract, al cărui subiect este livrarea de bunuri, chiar înainte de expirarea perioadei de retragere din contract.

8.2. În cazul în care consumatorul dorește să își exercite acest drept, este obligat să notifice Vânzătorului retragerea din contract cel târziu în ultima zi a perioadei specificate sau să trimită această retragere prin poștă cel târziu în ultima zi a perioadei, la adresa Vânzătorului în conformitate cu actualii termeni și condiții. Consumatorul este obligat să returneze produsul sau să îl predea vânzătorului sau unei persoane autorizate de vânzător în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii din contract.

8.3. Retragerea din contract poate fi trimisă vânzătorului în formă scrisă sau sub altă formă prin intermediul unui alt suport durabil (de exemplu, e-mail). Solicitarea de retragere din contract se poate face și prin intermediul Formularului de retragere din contract, care este disponibil pe site-ul magazinului online al vânzătorului. De asemenea, consumatorul are dreptul să se retragă din contract pe cale verbală, printr-o declarație a consumatorului formulată în mod clar, prin exprimarea dorinței de retragere din contract. Recomandăm consumatorului ca la retragerea din contractul de cumpărare să declare numărul comenzii, data achiziționării, denumirea produsului din comandă, numele, prenumele și adresa. Vânzătorul va restitui cumpărătorului toate plățile în conformitate cu prezentul articol în același mod în care cumpărătorul a plătit prețul de achiziție. Acest lucru nu afectează dreptul consumatorului de a conveni cu Vânzătorul cu privire la o altă metodă de plată, dacă nu sunt percepute taxe suplimentare către Consumator în legătură cu aceasta.

8.4. Prin retragerea din contract, părțile contractante sunt obligate să-și returneze reciproc serviciile furnizate. Consumatorul este răspunzător pentru orice reducere a valorii produsului rezultată din manipularea produsului care depășește domeniul de aplicare al tratamentului necesar pentru a determina caracteristicile și funcționalitatea produsului. Consumatorul nu este responsabil pentru reducerea valorii produsului dacă nu a fost informat de vânzător cu privire la posibilitatea de retragere din contract, condițiile, perioada și procedura de exercitare a dreptului de retragere. Dacă valoarea produsului a fost redusă ca urmare a manipulării produsului, care depășește sfera de tratament necesară pentru a determina proprietățile și funcționalitatea produsului (de exemplu, produsul va fi deteriorat), consumatorul este răspunzător față de Vânzător pentru astfel de pagube. În special, utilizarea produsului într-o măsură mai mare decât este necesară pentru a determina natura, caracteristicile și funcționalitatea produsului va fi considerată ca manipulare a produsului dincolo de determinarea proprietăților și funcționalității produsului. În special, costurile justificate de reevaluare vor fi, de asemenea, considerate ca o reducere a valorii produsului.

8.5. Puteți utiliza formularul de retragere. Acesta este accesibil gratuit pentru vizualizare și descărcare în magazinul online al Vânzătorului.

8.6. În cazul în care consumatorul se retrage din contract în conformitate cu Legea nr. 102/2014 Coll., el suportă costurile de returnare a produsului vânzătorului în conformitate cu § 10 alin. 3 din Legea nr. 102/2014 Coll., iar dacă se retrage din contractul încheiat la distanță, și costul de returnare a produsului, care din cauza naturii sale nu poate fi returnat prin poștă. Acest lucru nu se aplică dacă vânzătorul a fost de acord să le suporte el însuși.

8.7. Vânzătorul rambursează consumatorului sumaachitată pentru produs, precum și toate plățile primite de la consumator în temeiul sau în legătură cu contractul de cumpărare, inclusiv costurile de transport, livrare și poștă, precum și alte costuri și taxe, în termen de 14 zile de la livrarea produsului sau primirea dovezii că produsul a fost trimis Vânzătorului. Acest lucru nu se aplică costurilor de returnare a bunurilor suportate de consumator însuși, în condițiile prevăzute la pct. 8.6. din acest articol.

8.8. Vânzătorul nu este obligat să ramburseze consumatorului costuri suplimentare dacă acesta a ales în mod explicit o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de Vânzător. Costurile suplimentare reprezintă diferența dintre costurile de livrare alese de consumator și costurile celei mai ieftine metode standard de livrare oferite de Vânzător.

8.9. Expedierile trimise în caz de retragere din contract sub formă ramburs nu vor fi acceptate de vânzător. Recomandăm cumpărătorilor să trimită expedieri prin poștă recomandată.

IX. Rezolvare alternativă a litigiilor

9.1. În cazul în care consumatorul nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a soluționat reclamația sau consideră că vânzătorul a încălcat drepturile legale, clientul are dreptul să îl contacteze pe vânzător pentru oremediere. În cazul în care vânzătorul răspunde în mod negativ la solicitarea clientului sau nu răspunde deloc la o astfel de cerere în termen de 30 de zile de la data trimiterii, clientul are dreptul de a depune o cerere de inițiere a unei soluționúi a litigiilor conform prevederilor § 12 din Legea nr. 391/2015 Coll. cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor și cu modificările aduse anumitor legi. Subiectul relevant pentru soluționarea alternativă a litigiilor privind litigiile consumatorilor cu vânzătorul este Inspecția Comercială Slovacă sau o altă entitate juridică autorizată relevantă înscrisă pe lista subiectelor pentru soluționarea alternativă a litigiilor menținută de Ministerul Economiei din Republica Slovacă http://www.mhsr.sk/,sau direct AICI; clientul are dreptul de a alege la care dintre entitățile listate să apeleze. Clientul poate utiliza platforma de soluționare a litigiilor online disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ sau direct poate să trimită o propunere de soluționare alternativă a litigiilor pentru litigiile consumatorilor. AICI.Toate celelalte informații referitoare la soluționarea alternativă a litigiilor dintre Vânzător și Cumpărător - consumator care decurg din Contractul de cumpărare ca contract de consum sau legate de Contractul de cumpărare ca contract de consum sunt furnizate pe site-ul web al Ministeruluoi economia Republicii Slovace www.mhsr.sk și în Legea nr. 391/2015 Coll. cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor și cu modificările aduse anumitor legi.

X. Dispoziții finale

10.1. Relațiile contractuale (precum și alte relații juridice care pot rezulta din relația contractuală) cu persoane fizice care nu acționează în sfera activităților lor comerciale / consumatorilor / la încheierea unui contract de cumpărare conform acestor condiții generale se aplică dispozițiilor generale ale Legii nr. 40/1964 Coll. Cod civil modificat, precum și reglementări speciale, în special Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și a Legii nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor.

10.2. Pentru relațiile contractuale (precum și alte relații juridice care pot rezulta din relația contractuală) cu persoane juridice și persoane fizice – antreprenor care acționează în cursul afacerii sale / persoane care nu se află în poziția de consumator / sunt guvernate de Legea nr. nr. 513/1991 Coll. Codul comercial.

10.3. Acești Termeni și condiții generale fac parte integrantă din procedura de reclamație și principiile și instrucțiunile privind protecția datelor cu caracter personal ale acestui magazin online. Documentele - procedura de reclamație și principiile și instrucțiunile privind protecția datelor cu caracter personal ale acestui magazin online sunt publicate pe domeniul magazinului online al vânzătorului.

10.4. Acești termeni și condiții generale devin valabile și eficiente prin publicarea lor în magazinul de internet al vânzătorului începând cu 01. 07. 2021.