Pravila in pogoji programa zvestobe z bonusom za vračilo denarja


1. Družba NORTHFINDER, a. s., (v nadaljevanju NORTHFINDER) izvaja program zvestobe z bonusom za vračilo denarja (program zvestobe) za stranke spletne trgovine www.northfinder.com/si. Program zvestobe nagrajuje ponavljajoče se nakupe registriranih strank v okviru aktivnega računa stranke.
1.1. Registrirani račun in nakupi morajo biti opravljeni na spletnem mestu www.northfinder.com/si.
1.2. Cash-back na podlagi pogojev programa omogoča, da za vsak opravljen nakup prejmete bonus, katerega nominalno vrednost lahko stranka odšteje od dejanske vrednosti naročila pri naslednjem nakupu.

2. Sodelovanje v programu zvestobe
2.1. V programu zvestobe lahko sodelujejo samo registrirane stranke, fizične osebe, starejše od 18 let.
2.2. Registracija stranke in vzpostavitev računa stranke se opravi na ustrezni domeni spletne nakupovalne platforme po izpolnitvi zahtevanih podatkov in strinjanju s pogoji za vzpostavitev računa stranke.

3. Izračun bonusa za vračilo denarja
3.1. Bonus za vračilo denarja (v nadaljnjem besedilu: bonus) se izračuna le na podlagi dejanske vrednosti naročila/nakupa z DDV (po odbitku popustov), ki ga je stranka dejansko plačala.
3.2. Najmanjša vrednost nakupa za izračun bonusa je določena na eno enoto valute pred decimalno vejico.
3.3. Osnova za izračun bonusa je vrednost nakupa, izražena v celih enotah določene plačilne valute pred decimalno vejico.
3.3.1. Primer: nakup v vrednosti 17,99 € => osnova za izračun bonusa 17,00 €; ali 99,59 € => osnova za izračun bonusa 99,00 €.

4. Pravila za knjiženje bonusa za vračilo denarja na račun
4.1. Izračunani bonus se na račun stranke knjiži samodejno, vedno 15. koledarski dan po popolni dostavi naročila stranki od plačane vrednosti nakupa.
4.2. V primeru preklica celotnega naročila se odobreni bonus samodejno odšteje z računa.

5. Izkoriščanje bonusa za vračilo denarja ob nakupu
5.1. Bonus je mogoče izkoristiti le dan po tem, ko je knjižen v dobro računa stranke.
5.2. Bonusa ni mogoče uporabiti za naročilo po tem, ko je bilo poslano.
5.3. Vrednost uporabljenega bonusa lahko znaša največ 25 % dejanske vrednosti trenutnega naročila.
5.4. Bonus se vedno uporabi le za najvišjo vrednost.
5.5. Če je vrednost bonusa višja od 25 % vrednosti naročila, preostali del bonusa ostane evidentiran na računu stranke.
5.6. Stranka se odloči, ali bo zabeležen bonus za vračilo denarja uporabila pri trenutnem nakupu ali ne.

6. Dokazi Bonusu
6.1. Informacije o trenutnem stanju registriranega bonusa so na voljo samo na osebnem računu registrirane stranke in se posodabljajo v skladu z določenimi pogoji.
6.2. Bonus za vračilo denarja preneha veljati z ukinitvijo računa stranke brez povračila.
6.3. Bonusa za vračilo denarja ni mogoče dodatno knjižiti v dobro računa, ročno popraviti ali prenesti z računa na račun druge stranke ali obratno.

7. Iztek bonusa
7.1. Bonus za vračilo denarja preneha veljati, če je od zadnjega bonusa minilo 150 koledarskih dni, v katerih stranka ni oddala nobenega uspešnega naročila.
7.2. Ko se na računu zberejo bonusi, datum poteka najmlajšega dela bonusa prevlada nad celotnim bonusom.

8. Različni
8.1. Družba NORTHFINDER si pridržuje pravico, da enostransko spremeni znesek bonusa, pravila za njegov izračun in pogoje za njegovo uporabo ter prekine ta program zvestobe.
8.2. NORTHFINDER si pridržuje pravico, da določi, kateri izdelki niso zajeti v izračunu bonusa za vračilo denarja ali njegovi uporabi.
8.3. Vsaka sprememba teh pravil začne veljati z dnem objave v Prodajalčevi Spletni trgovini.
8.4. Uporabnik se s spremembo pravil strinja samodejno, v trenutku uporabe programa.
8.5. Bonusa za vračilo denarja ni mogoče uveljavljati.
8.6. V primeru tehničnih težav družba NORTHFINDER ni odgovorna za razlike pri izračunu, pripisu, uporabi ali izteku bonusa.
8.7. Stranka je v celoti odgovorna za uporabo svojega računa in zaščito svojih prijavnih podatkov.
8.8. Ti pogoji začnejo veljati 1. 7. 2021.

NORTHFINDER, a. s., 01. 07. 2021


NAROČITE SE NA NAŠE NOVICE

Ta trgovina uporablja piškotke in druge tehnologije, da lahko izboljšamo vaše izkušnje na naših spletnih straneh.
Sprejmi