Panasztételi eljárás online webáruház www.northfinder.com

I. Általános rendelkezések

1.1. Ezt a panasztételi eljárást a 40/1964 jogszabálynak megfelelően adják ki a módosított Polgári Törvénykönyv szerint (a továbbiakban: a „Polgári Törvénykönyv“), z Törvény. 250/2007. Sz. a fogyasztóvédelemről módosítva / a továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény” /, a 102/2014. távértékesítéssel kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján az áruk értékesítésében vagy szolgáltatásnyújtásban a fogyasztóvédelemről, módosított formában, valamint a módosított törvény 22/2004 az elektronikus kereskedelemről, annak módosított formájában. A panasztételi eljárás szabályozza az eladó közötti jogviszonyt, amely a NORTHFINDER Rt. kereskedelmi társaság, székhelye: Rastislavova 109., 951 41 Lužianky, Szlovák Köztársaság, statisztikai száma: 35 933 011 (a továbbiakban "Eladó") és minden olyan személy, aki az Eladó által az Eladó online áruházában kínált áruk (dolgok) vevője, és amely a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseinek és a fogyasztót meghatározó vonatkozó törvényeknek megfelelően fogyasztóként jár el, a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően, különösen a törvényeknél, a 102/2014 számú törvény szerint a távértékesítési szerződés alapján az áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében a fogyasztók védelméről vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés a 250/2007 sz. törvény a fogyasztóvédelemről modosított későbbi előírása.

1.2. Az eladó további kapcsolattartási és azonosítási adatai a FONTOS INFORMÁCIÓK - KAPCSOLAT részben találhatók.

1.3. Ez a panasztételi eljárás szabályozza a vevő jogait és kötelezettségeit, ha fogyasztó a dolgok (áruk) hibáiból eredő jogok gyakorlása során a megkötött távértékesítési szerződés értelmében az eladóval keresztül az elektronikus üzleten www.northfinder.com.

1.4. A Vevő minden olyan személy (természetes vagy jogi személy), aki az Eladó weboldalán keresztül kitöltötte és elküldte a megrendelést, és e-mailben értesítést kapott a megrendelés átvételének megerősítéséről és a vételár megfizetéséről.

1.5. A Fogyasztó az a Vevő, aki természetes személy, és aki a jelen panasztételi eljárásnál és az Eladó weboldalán közzétett Általános Szerződési Feltételek alapján adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége körében jár el.

1.6. Ez a panasztételi eljárás szabályozza a vásárlók és az eladók közötti jogviszonyokat.

1.7. Az eladó és a vevő között fennálló joghibákért való felelősségből eredő jogviszonyok, amely jogi személy vagy vállalkozó természetes személy, aki üzleti tevékenysége során jár el / személyek, akik nincsenek fogyasztói helyzetben /a 513/1991 törvény alá tartoznak a módosított kereskedelmi törvénykönyv szerint.

1.8. A termékek olyan termékek, amelyeket értékesítésre szánnak, és amelyeket az eladó internetes áruházában is közzétesznek (a továbbiakban "áruk" vagy "dolgok").

II. Hivatkozások

2.1. Az eladónak az áruk vagy szolgáltatások hibáinak felelősségéből eredő kapcsolataiért (valamint a szerződési viszonyból eredő egyéb jogviszonyokért) olyan természetes személyekkel, akik nem üzleti tevékenységük körében járnak el / fogyasztók /, alkalmazni kell az általános rendelkezések mellett a 40/1964 sz. törvényt, valamint a speciális előírásokat, különösen a 102/2014 sz. törvényt távértékesítési vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján az áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében a fogyasztók védelméről a 250/2007 sz. Törvény alapján.

2.2. Az eladó és a vevő között fennálló joghibákért való felelősségből eredő jogviszonyokat, amely jogi személy vagy vállalkozó természetes személy, aki üzleti tevékenysége során jár el / személyek, akik nincsenek fogyasztói helyzetben / a 513/1991 sz. Törvény szabályozza a módosított kereskedelmi törvénykönyv szerint.

III. Az eladó felelőssége a termékek (áruk és szolgáltatások) hibáiért

3.1. Az eladó köteles a tárgyat (árut) a megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően átadni, az előírt minőségben, mennyiségben és hibák nélkül (tényszerű, jogi).

3.2. Az eladó felelős az eladott termék hibájáért, amikor a vevő átveszi. Ha nem használt tételről van szó, az eladó felelős azokért a hibákért, amelyek a termék jótállási idő alatt történő átvétele után következnek be (garancia). Javasoljuk, hogy a vevő indokolatlan késedelem nélkül követelje az árut az eladótól. Használt tárgyakért az eladó nem vállal felelősséget azok használatából vagy kopásából eredő hibákért. Az alacsonyabb áron eladott tárgyakért az eladó nem felel azért a hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg.

3.3. A vevő átvétel előtt jogosult megvizsgálni az eladott tárgyat.

IV. Garancia időszak

4.1. A jótállási idő 24 hónap. A használt termék jótállási ideje 12 hónap. A jótállási időszakok a termék vevő általi kézhezvételétől kezdődnek. Ha a felhasználási idő meg van jelölve az értékesített terméken, annak csomagolásán vagy a hozzá mellékelt utasításokon, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.

4.2. A vevő kérésére az eladó köteles írásban garanciát nyújtani (jótállási jegy). Ha az ügy jellege ezt megengedi, elegendő garancialevél helyett kiállítani a vásárlás igazolását.

4.3. Az eladó a vevő részére kiadott jótállási jegyen vagy a hirdetésben feltüntetve a jelen Panaszszabályok szerint a jótállás hatályát meghaladó garanciát nyújthat. Az eladó a jótállási jegyen meghatározza a garancia feltételeit és hatályát.

4.4. A jótállási időszakok a termék vevő általi kézhezvételétől kezdődnek.

4.5. Ha a vevő nem fogyasztó, az eljárás összhangban van a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezéseivel, és a jótállási idő 1 év. A garanciális időszak a rendelkezésnek megfelelően kezdődik a IV. 4.7. Pont jelen panaszeljárásról.

4.6. Ha új cikkre cserélik, akkor a jótállási idő az új termék kézhezvételétől kezdődik.

4.7. A dolog hibáért való felelősségre vonatkozó jogok, amelyekre a jótállási idő vonatkozik, akkor járnak le, ha a jótállási időszak alatt nem érvényesültek.

4.8. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amelyre az áruk panaszban szerepeltek. Az áruk hibáinak felelősségéből eredő jogok, amelyekre a jótállási idő vonatkozik, lejárnak, ha azokat nem a jótállási idő alatt gyakorolták.

4.9. Abban az esetben,ha a vevő fogyasztó, a törvényi jótállási időn belül a panaszokra a 40/1964. Sz. Törvény, a Polgári Törvénykönyv és a Törvény 250/2007 Coll., A fogyasztóvédelemről, mindkét törvény érvényes és hatályos megfogalmazásban, figyelembe véve a jelen panasztételi eljárás pontosításait.

4.10. Ha a cikket kicserélik, a jótállási idő az új termék beérkezésétől kezdődik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kicserélik azt a részt, amelyre a jótállást megadták.

V. A hibákért való felelősség gyakorlásának eljárása (Panaszok)

5.1. A vevő jogosult gyakorolni a dolog (áru) hibáinak felelősségéből eredő jogait a közvetlenül az oldalon közzétett címen, a FONTOS INFORMÁCIÓK részben.

A vevő a panasz benyújtásának jogát mindig élheti bármelyik eladó telephelyén, ahol a panasz elfogadása az ügy jellege miatt lehetséges, vagy az eladó székhelyén, vagy harmadik személyeken keresztül, pl. szállítmányozó társaságok, csomagküldő társaságok . Javasoljuk a vevőnek, hogy használja a szerződési panasz / csere / visszaküldés kombinált űrlapját, amely letölthető az eladó weboldaláról.

5.2. Abban az esetben, ha a Vevő nem személyesen tesz panaszt az árukra, az Eladó azt javasolja, hogy a Vevő küldje el az árut az áruhiba részletes leírásával, valamint az áruházunkban történő áruvásárlást igazoló dokumentummal / például a fizetési bizonylattal , számla, jótállási jegy /, a panasztételi eljárási folyamat felgyorsulása miatt.

5.3. Panasz esetén ajánlott az árut ajánlott levélben elküldeni. Az eladó azt javasolja, hogy ne küldje el az árut utánvétellel, mivel az így küldött árut az eladó nem küldi el.

5.4 Az eladó a panasz benyújtásakor köteles visszaigazolást adni a fogyasztónak. Ha a panaszt távolsági kommunikáció útján nyújtják be, az eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a fogyasztóhoz a panasz átvételéről szóló igazolást; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal átadni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz igazolásával együtt kell átadni; az állítás megerősítését nem kell benyújtani, ha a fogyasztónak lehetősége van az állítás más módon történő igazolására.

5.5. Az eladó köteles a panasz kezeléséről legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül írásbeli dokumentumot kiállítani.

5.6. A panasz kezelése nem érinti a fogyasztó külön szabályozás szerinti kártérítési jogát.

5.7. Az eladó köteles a panasz kezelésének módját haladéktalanul, összetett esetekben meghatározni a panasz keltétől számított 3 napon belül. Indokolt esetekben, különösen, ha az áruk komplex műszaki értékelésére van szükség legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül. A panasz kezelésének módjának meghatározása után az eladó a panaszt azonnal kezeli, indokolt esetben a panasz később megoldható. A panasz kezelése azonban nem lehet hosszabb, mint a panasz dátumától számított 30 nap. A panasz kezelésének 30 napos időtartamának lejárta után a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, és az áruk teljes összegét visszatérítik neki, vagy joga van az árukat újakra cserélni.

5.8. Ha a fogyasztó a vásárlástól számított első 12 hónapban termékpanaszt nyújtott be, az eladó a panaszt elutasítással csak szakmai megítélés alapján kezelheti; A szakértői értékelés eredményétől függetlenül előfordulhat, hogy a fogyasztót nem kötelezik a szakértői felülvizsgálat költségeinek vagy a szakértői értékeléssel kapcsolatos egyéb költségek megfizetésére. Az eladó köteles a panasz elutasítását igazoló szakértői értékelés másolatát a fogyasztó rendelkezésére bocsátani legkésőbb a panasz kezelésének napjától számított 14 napon belül.

5.9. Ha a fogyasztó a vásárlást követő 12 hónapon belül panaszt nyújtott be a termékkel kapcsolatban, és az eladó azt elutasította, a panaszt kezelő személy köteles a panasz kezeléséről szóló dokumentumban megadni, hogy kinek küldheti el a terméket szakmai értékelésre. Ha a terméket szakértői értékelés céljából elküldik egy kijelölt személynek, a szakértői értékelés költségeit, valamint az összes kapcsolódó, célszerűen felmerült költséget az eladó viseli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a fogyasztó szakmai értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét a hibáért, ismét panaszt nyújthat be; a szavatossági idő a szakmai értékelés során nem tart. Az eladó a panasz újbóli alkalmazásának napjától számított 14 napon belül köteles megtéríteni a fogyasztónak a szakmai elbírálásért felmerült összes költséget, valamint az összes kapcsolódó, szándékosan felmerült költséget. Az újra benyújtott igényeket nem lehet elutasítani.

5.10. A fogyasztó jogosult a szükséges költségek megtérítésére (különös tekintettel a postaköltségekre, amelyeket az igényelt áruk elküldésével fizetett), amelyeket az áruk és szolgáltatások hibáinak felelősségéből eredő törvényes jogok gyakorlása kapcsán felmerült. A szerződésben a dologban vagy szolgáltatásban elkövetett hiba miatt történő elállás esetén a fogyasztó jogosult az elállás költségeinek megtérítésére is.

5.11. Az 5.8. Pont szerinti szakmai értékelés követelményei: A szakértői értékelésnek tartalmaznia kell:

a) a szakértői értékelést végző személy azonosítása,

b) a szóban forgó termék pontos azonosítása,

c) a termék állapotának leírása,

d) az értékelés eredménye,

e) a szakértői értékelés időpontja.

5.12. Az Eladó köteles a panasz kezeléséről és kezelésének módjáról megfelelő és ellenőrizhető formában, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül tájékoztatni a Fogyasztót. Az eladó köteles a panasz kezeléséről legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül írásbeli dokumentumot kiállítani.

5.13. A panasztételi eljárás / panasz / befejezését annak felszerelésének tekintik. A panaszkezelés a panasztételi eljárás megszüntetését jelenti a javított termék átadásával a panaszt benyújtó személynek, termékcserével, a termék vételárának visszaszolgáltatásával, a termék árának ésszerű kedvezményével, írásbeli felszólítással a teljesítés átvételére, vagy a panasz elutasítását a jogi feltételeknek megfelelően.

5.14. Ha a termék jellege ezt lehetővé teszi, a fogyasztó a panasz benyújtásakor a terméket átadja az eladónak (kijelölt személynek). Ha a termék jellege nem teszi lehetővé a termék szállítását az eladónak (kijelölt személy), a fogyasztó kérheti a hiba elhárítását a termék helyén, vagy megállapodhat az eladóval (kijelölt személy) a termék szállításának módjáról.

5.15. A hibákért való felelősség gyakorlásának időtartama és a javítás befejezése után a vevőnek az áru átvételének kötelezettsége nem számít bele a jótállási időbe. Az eladó köteles megerősítést adni a vevőnek arról, hogy mikor élt a joggal, valamint a javításról és annak időtartamáról.

VI. A vevő jogai a hibákért való felelősség jogainak gyakorlása során

6.1. Kijavítható hiba esetén a vevőnek joga van ingyenesen, időben és megfelelően kijavíttatni. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni.

6.2. A hiba kiküszöbölése helyett a vevő kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részére vonatkozik, akkor az alkatrész cseréjét, ha az eladónak az áruk ára miatt nem merülnek fel aránytalan költségek, ill. a hiba súlyossága.

6.3. A hiba megszüntetése helyett az eladó mindig hibátlanra cserélheti a hibás terméket, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a vevő számára.

6.4. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza a dolog hibátlan dologként történő rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van kicserélni a dolgot, vagy jogában áll elállni a szerződéstől. Ugyanezek a jogok a vevőre vonatkoznak a kijavítható hibák esetén, de ha a vevő nem tudja megfelelően használni a dolgot a hiba javítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt.

6.5. Egyéb helyrehozhatatlan hibák esetén a vevő ésszerű kedvezményre is jogosult a termék vételárában.

VII. Záró rendelkezések

7.1. Ez a panasztételi eljárás szerves részét képezi ennek az online áruháznak az Általános Szerződési Feltételeinek, valamint a Személyes adatok védelmére vonatkozó alapelveknek és utasításoknak. A dokumentumok - Általános szerződési feltételek és ezen online áruház személyes adatvédelmi elvei és utasításai az Eladó online áruházának domainjén kerülnek közzétételre.

7.2. A Panaszkezelési eljárás megváltozása esetén a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatra az Adásvételi szerződés megkötésekor, annak felmondásának pillanatáig érvényes és hatályos Panaszeljárás az irányadó.

7.3. Ez a panasztételi eljárás érvényes , amikor azt a 2021.07.01-i értékesítési áruházban közzétették.