Každý nákup sa počíta...

  • Registruj sa a získaj za každý nákup cash-back bonus.

  • Bonus ti pripíšeme na tvoj účet u nás na 15. deň od doručenia zásielky.

  • Ten si môžeš odrátať z nasledujúceho nákupu, max. však vo výške 25% z jeho hodnoty.

  • Bonus odporúčame využiť v priebehu ďalších 150 dní.