Podmínky věrnostního programu cash-back bonus


1. Společnost NORTHFINDER, a. s., (dále NORTHFINDER) provozuje pro zákazníky internetového obchodu www.northfinder.com/cz věrnostní program cash-back bonus (dále Věrnostní program). Věrnostní program odměňuje opakované nákupy registrovaných zákazníků v rámci aktivního zákaznického účtu.
1.1. Registrovaný účet a nákupy musí být realizovány v rámci www.northfinder.com/cz.
1.2. Cash-back umožňuje na základě podmínek programu získat za každý realizovaný nákup bonus, jehož nominální hodnotu si při následujícím nákupu může zákazník odečíst z reálné hodnoty objednávky.

2. Účast ve Věrnostním programu
2.1. Do Věrnostního programu se může zapojit jen registrovaný zákazník, fyzická osoba starší 18 let.
2.2. Registrace zákazníka, vytvoření zákaznického účtu probíhá na příslušné doméně online nákupní platformy po vyplnění požadovaných údajů a odsouhlasení podmínek vytvoření zákaznického účtu.

3. Vypočet cash-back bonusu
3.1. Cash-back bonus (dále také bonus) se vypočítává jen z reálné hodnoty objednávky/nákupu s DPH, (po odečtení slev), kterou zákazník ve skutečnosti zaplatí.
3.2. Minimální hodnota nákupu pro vypočtení bonusu je stanovena na jednu jednotku měny před desetinnou čárkou.
3.3. Základ pro výpočet bonusu tvoří hodnota nákupu vyjádřená celými jednotkami konkrétní platební měny před desetinnou čárkou.
3.3.1. Příklad: nákup v hodnotě 1550,90 Kč=> základ pro výpočet bonusu 1550,00 Kč; nebo 4999,99 Kč => základ pro výpočet bonusu 4999,00 €.

4. Pravidla připsání cash-back bonusu na účet
4.1. Vypočítaný bonus se připisuje na zákaznický účet automaticky, vždy k 15. kalendářnímu dni po kompletním doručení objednávky zákazníkovi z uhrazené hodnoty nákupu.
4.2. V případě zrušení celé objednávky bude připsaný bonus automaticky odečten z účtu.

5. Uplatňování cash-back bonusu při nákupu
5.1. Bonus je možné uplatnit až následující den po jeho připsání na zákaznický účet.
5.2. Bonus není možné uplatnit na objednávku dodatečně, po jejím odeslání.
5.3. Hodnota uplatněného bonusu může tvořit maximálně 25 % z reálné hodnoty aktuální objednávky.
5.4. Bonus se uplatňuje vždy jen v maximální hodnotě.
5.5. Pokud je hodnota bonusu vyšší než 25 % hodnoty objednávky, jeho zbývající část zůstává evidována na zákaznickém účtu.
5.6. O uplatnění, resp. neuplatnění evidovaného cash-back bonusu u aktuálního nákupu rozhoduje zákazník.

6. Evidence bonusu
6.1. Informace o aktuálním stavu evidovaného bonusu jsou k dispozici jen na osobním účtu registrovaného zákazníka a aktualizují se ve smyslu nastavených podmínek.
6.2. Cash-back bonus zanikne spolu se zrušením zákaznického účtu bez jakékoliv náhrady.
6.3. Cash-back bonus není možné dodatečně na účet dopočítat, upravovat manuálně ani převést z účtu na účet jiného zákazníka nebo opačně.

7. Exspirace bonusu
7.1. Exspirace cash-back bonusu nastává v případě, že od posledního připsání bonusu uplynulo 150 kalendářních dní, během kterých zákazník nerealizoval žádnou úspěšnou objednávku.
7.2. Při kumulaci bonusů na účtu přebírá celý bonus exspirační termín nejmladší části bonusu.

8. Různé
8.1. NORTHFINDER si vyhrazuje právo jednostranně změnit výši bonusu, pravidla jeho výpočtu a podmínky jeho využití, ale i ukončit tento Věrnostní program.
8.2. NORTHFINDER si vyhrazuje právo určit, na které položky se výpočet cash-back bonusu nebo jeho uplatnění nevztahuje.
8.3. Každá změna těchto pravidel se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v Internetovém obchodě Prodávajícího.
8.4. Uživatel souhlasí se změnou pravidel automaticky, okamžikem využití programu.
8.5. Cash-back bonus není nárokovatelný.
8.6. V případě technických problémů NORTHFINDER nezodpovídá za rozdíly při výpočtu, připsání, použití či exspiraci bonusu.
8.7. Zákazník nese plnou zodpovědnost za využívání svého účtu a ochranu svých přihlašovacích údajů.
8.8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti 01. 07. 2021.

NORTHFINDER, a. s., 01. 07. 2021