Politica de returnare magazinul online www.northfinder.com  1. Dispoziții generale

1.1.Procedura de reclamație este emisă în conformitate cu Legea nr. 40/1964 Coll. Cod civil modificat (denumit în continuare „Cod civil”), Legea nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată / denumită în continuare „Legea privind protecția consumatorilor” /, Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 22/2004 Coll. privind comerțul electronic, astfel cum a fost modificat. Procedura de reclamație reglementează relația juridică dintre vânzător, care este compania de afaceri NORTHFINDER, și. s., cu sediul social la Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Republica Slovacă, CUI: 35 933 011 (în continuare „Vânzător”) și orice persoană care este cumpărătorul de bunuri (lucruri) oferite de Vânzător în vânzătorul online Magazin și care acționează în poziția de consumator în conformitate cu alte prevederi ale acestor Termeni și condiții generale și legile relevante care definesc consumatorul, în conformitate cu legislația aplicabilă a Republicii Slovace, în special legile, Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și a Legii nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.

1.2 Alte date de contact și identificare ale Vânzătorului sunt disponibile în secțiunea INFORMAȚII IMPORTANTE - DETALII DE CONTACT.

1.3.Această procedură de reclamație reglementează drepturile și obligațiile cumpărătorului, care reprezintă consumatorul, în exercitarea drepturilor de a reclama lucrurile defecte (bunurile) în conformitate cu contractul de cumpărare încheiat la distanță cu vânzătorul prin intermediul magazinului electronic al vânzătorului www.northfinder.com.

1.4.Cumpărătorul este orice persoană (fizică sau juridică) care a completat și a trimis comanda prin site-ul vânzătorului, care a primit o notificare prin e-mail cu confirmarea primirii comenzii și a plătit prețul de achiziție.

1.6.Consumatorul este Cumpărătorul, care este o persoană fizică și care nu acționează în sfera activităților sale comerciale la încheierea unui contract de cumpărare în conformitate cu aceste Reguli de reclamații și în conformitate cu Termenii și condițiile generale publicate pe site-ul vânzătorului.

1.7.Această procedură de reclamație reglementează relațiile juridice dintre cumpărători, care reprezintă consumatorii și vânzător.

1.8.Relațiile juridice care decurg din exercitarea drepturilor de răspundere pentru defecte între vânzător și cumpărător, care este o persoană juridică sau o persoană fizică antreprenor care acționează în cursul afacerii sale / persoane care nu se află în poziția de consumator / sunt guvernate de Legea nr. 513/1991 Coll. Codul comercial modificat.

1.9.Produsele sunt bunuri destinate vânzării și sunt publicate și în magazinul online al vânzătorului (denumite în continuare „bunuri” sau „lucruri”).

II. Link-uri

2.1.Relațiile care decurg din răspunderea vânzătorului pentru defecte de bunuri sau servicii (precum și alte relații juridice care pot rezulta din relația contractuală) cu persoane fizice care nu acționează în sfera activităților lor comerciale / consumatori / la încheierea contractului de cumpărare, sunt supuse prevederilor generale conform Legii nr. 40/1964 Coll. Cod civil modificat, precum și reglementări speciale, în special Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și a Legii nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor.

2.2.Relațiile juridice care decurg din exercitarea drepturilor de răspundere pentru defecte între vânzător și cumpărător, care este o persoană juridică sau o persoană fizică antreprenor care acționează în cursul afacerii sale / persoane care nu se află în poziția de consumator / sunt guvernate de Legea 513/1991 Coll. Codul comercial modificat.

III. Răspunderea vânzătorului pentru defectele produselor (bunuri și servicii)

3.1.Vânzătorul este obligat să livreze obiectul (bunurile) în conformitate cu contractul de cumpărare încheiat, adică la calitatea, cantitatea necesară și fără defecte (faptice, legale).

3.2.Vânzătorul este responsabil pentru defectele obiectului vândut când este preluat de către cumpărător. Dacă articolele nu sunt utilizate, vânzătorul este responsabil pentru defectele care apar după preluarea articolului pe parcursul perioadei de garanție (garanție). Recomandăm cumpărătorului să revendice defectele bunurilor de la vânzător fără întârzieri nejustificate. Pentru articolele uzate, vânzătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate de utilizarea sau uzura acestora. În cazul articolelor vândute la un preț mai mic, vânzătorul nu este răspunzător pentru defectul pentru care a fost convenit un preț mai mic.

3.3.Cumpărătorul are dreptul să verifice articolul vândut înainte de a-l prelua.

IV. Perioada de garanție

4.1.Perioada de garanție este de 24 de luni. Perioada de garanție pentru articolul folosit este de 12 luni. Perioadele de garanție încep să curgă de la preluarea de către cumpărător a produsului. Dacă perioada de utilizare este marcată pe articolul vândut, ambalajul acestuia sau instrucțiunile atașate acestuia, perioada de garanție nu se încheie înainte de expirarea acestei perioade.

4.2.La cererea cumpărătorului, vânzătorul este obligat să ofere o garanție în scris (certificat de garanție). Dacă natura produsului o permite, este suficientă eliberarea unei dovezi a cumpărării în locul unui certificat de garanție.

4.3.Prin menționarea în certificatul de garanție emis cumpărătorului sau în reclamă, vânzătorul poate furniza o garanție care depășește sfera garanției conform prezentelor proceduri de reclamații. Vânzătorul va specifica condițiile și domeniul de aplicare al acestei garanții în certificatul de garanție.

4.4.Perioadele de garanție încep să curgă de la primirea articolului de către cumpărător.

4.5.Dacă cumpărătorul nu este un consumator, procedura este în conformitate cu prevederile Codului comercial și perioada de garanție este de 1 an. Perioada de garanție începe să curgă în conformitate cu prevederile art. IV, pct. 4.7. din această procedură de reclamații.

4.6.Dacă este schimbat cu un articol nou, perioada de garanție începe să curgă din nou de la primirea noului articol.

4.7.Drepturile de răspundere pentru defectele pentru care se aplică perioada de garanție expiră, dacă nu au fost exercitate în perioada de garanție.

4.8.Perioada de garanție se prelungește cu perioada în care mărfurile s-au aflat în reclamație. Drepturile de răspundere pentru defecte ale bunurilor, pentru care se aplică perioada de garanție expiră, dacă nu au fost exercitate în perioada de garanție.

4.9.Dacă cumpărătorul este consumator în termenul legal de garanție, reclamațiile sunt reglementate de Legea nr. 40/1964 Coll., Codul civil și Legea nr. 250/2007 Coll., Cu privire la protecția consumatorilor, ambele legi în formularea valabilă și eficientă, luând în considerare clarificările din aceste reguli de reclamații.

4.10.Dacă articolul este schimbat, perioada de garanție începe să curgă din nou de la primirea noului articol. Același lucru se aplică dacă piesa pentru care a fost furnizată garanția este înlocuită.

V. Procedura de exercitare a drepturilor de răspundere pentru defecte (Reclamații)

5.1.Cumpărătorul este îndreptățit să-și exercite drepturile de răspundere pentru defectele articolului (bunurilor) la adresa publicată direct pe site, în secțiunea INFORMAȚII IMPORTANTE.

Cumpărătorul poate exercita întotdeauna dreptul de a depune personal o reclamație în orice unitate a vânzătorului, în care primirea reclamației este posibilă din cauza naturii problemei, la sediul vânzătorului sau prin terțe părți , companii de transport, companii de livrare, etc. Recomandăm cumpărătorului să utilizeze formularul combinat pentru retragere, tip reclamație / schimb / returnare a contractului, care este disponibil pentru descărcare pe site-ul vânzătorului.

5.2.În cazul în care Cumpărătorul reclamă bunurile în alt mod decât personal, Vânzătorul recomandă Cumpărătorului să trimită bunurile împreună cu o descriere detaliată a defectului acestora și un document care să dovedească achiziționarea bunurilor în magazinul nostru / de exemplu dovada plății, factură, certificat de garanție /, pentru accelerarea procesului de soluționare a reclamației.

5.3.În cazul unei reclamații, vă recomandăm să trimiteți mărfurile prin poștă recomandată. Vânzătorul recomandă să nu se trimită mărfurile ramburs, deoarece în acest mod bunurile nu vor fi trimise de vânzător.

5.4.Vânzătorul este obligat să emită o confirmare de primire către consumator atunci când acesta face o reclamație. Dacă reclamația se face prin intermediul unei comunicări la distanță, vânzătorul este obligat să transmită imediat confirmarea primirii reclamației către consumator; dacă nu este posibilă expedierea confirmării imediat, aceasta trebuie trimisă fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu soluționarea reclamației; o confirmare a reclamației nu trebuie să fie expediată dacă consumatorul are posibilitatea de a dovedi reclamația în alt mod.

5.5.Vânzătorul este obligat să emită un document scris cu privire la soluționarea reclamației în cel mult 30 de zile de la data reclamației.

5.6.Soluționarea reclamației nu afectează dreptul consumatorului la despăgubire în temeiul unui regulament special.

5.7.Vânzătorul este obligat să stabilească metoda de soluționare a reclamației imediat, în cazuri complexe în termen de 3 zile de la data reclamației. În cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a mărfurilor, nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației. După stabilirea metodei de soluționare a reclamației, vânzătorul va gestiona reclamația imediat; în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior. Cu toate acestea, soluționarea reclamației nu poate depăși 30 de zile de la data reclamației. După expirarea perioadei de 30 de zile pentru soluționarea reclamației, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și i se va restitui suma totală pentru bunuri sau are dreptul de a schimba bunurile cu altele noi.

5.8.În cazul în care consumatorul a depus o reclamație privind produsul în primele 12 luni de la cumpărare, vânzătorul poate soluționa reclamația prin respingere numai pe baza unei analize specializate; indiferent de rezultatul evaluării specializate, nu este posibil să fie obligat consumatorul să achite costul evaluării specializate sau alte costuri legate de aceasta. Vânzătorul este obligat să furnizeze consumatorului o copie a evaluării expertului care să justifice respingerea reclamației în cel mult 14 zile de la data analizării reclamației.

5.9.În cazul în care consumatorul a depus o reclamație cu privire la produs la 12 luni de la cumpărare și vânzătorul a respins-o, persoana care a tratat reclamația este obligată să precizeze în dovada de soluționare a reclamației, cui poate trimite consumatorul produsul pentru evaluare profesională . În cazul în care produsul este trimis spre evaluare de către o persoană desemnată, costurile evaluării specializate, precum și toate celelalte costuri aferente, vor fi suportate de vânzător, indiferent de rezultatul evaluării de către expert. În cazul în care consumatorul dovedește prin evaluare profesională responsabilitatea vânzătorului pentru defect, acesta poate depune o reclamație din nou; perioada de garanție nu se aplică în timpul evaluării profesionale. Vânzătorul este obligat să ramburseze consumatorului în termen de 14 zile de la data aplicării din nou a reclamației, toate costurile suportate pentru evaluarea profesională, precum și toate costurile aferente suportate în mod intenționat. Cererile retrimise nu pot fi respinse.

5.10.Consumatorul are dreptul la rambursarea costurilor aferente (în special taxele poștale, pe care le-a plătit la trimiterea bunurilor revendicate), care au apărut în legătură cu exercitarea drepturilor legitime din răspunderea pentru defectele bunurilor și serviciilor. În cazul retragerii din contract din cauza unei erori în ceea ce privește lucrul sau serviciul, consumatorul are, de asemenea, dreptul la rambursarea costurilor acestei retrageri.

5.11.Cerințe pentru evaluarea profesională în sensul punctului 5.8. din acest articol: analiza expertului trebuie să includă:

a) identificarea persoanei care efectuează analiza expertului,

b) identificarea precisă a produsului în cauză,

c) descrierea stării produsului,

d) rezultatul evaluării,

e) data evaluării analizei.

5.12.Vânzătorul este obligat să informeze Consumatorul despre evidențierea reclamației și despre metoda de soluționare a acesteia, într-o formă adecvată și verificabilă, cel târziu în termen de 30 de zile de la data reclamației. Vânzătorul este obligat să emită un document scris cu privire la soluționarea reclamației în cel mult 30 de zile de la data reclamației.

5.13.Finalizarea procedurii de reclamație / reclamația / este considerată prin soluționarea acesteia. Soluționarea reclamației înseamnă finalizarea reclamației prin predarea produsului reparat persoanei care a depus reclamația, înlocuirea produsului, returnarea prețului de achiziție a produsului, plata unei reduceri rezonabile la prețul produsului, dovada scrisă de preluare a produsului sau respingerea reclamației în conformitate cu condițiile legale.

5.14. Dacă natura produsului permite, consumatorul va preda produsul vânzătorului (persoanei desemnate) atunci când face o reclamație. În cazul în care natura produsului nu permite livrarea produsului către vânzător (persoanei desemnate), consumatorul poate solicita eliminarea defectului la locul unde se află produsul sau se poate pune de acord cu vânzătorul (persoana desemnată) cu privire la metoda de transport a produsului.

5.15. Perioada de la exercitarea dreptului de răspundere pentru defecte până la momentul în care cumpărătorul a fost obligat să preia articolul după finalizarea reparației nu se ia în considerare pentru perioada de garanție. Vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului o confirmare a momentului în care și-a exercitat dreptul, precum și a reparației și durata acestuia.

VI. Drepturile cumpărătorului în exercitarea drepturilor de răspundere pentru defecte

6.1.În cazul unui defect care poate fi remediat, cumpărătorul are dreptul la remediere gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate.

6.2.În loc eliminării defectului, cumpărătorul poate solicita schimbul articolului sau, dacă defectul se referă doar la o parte a articolului, o înlocuire a piesei, astfel încât vânzătorul să nu suporte costuri disproporționate luând în considerare prețului bunurilor în comparație cu defectul.

6.3.În loc să elimine defectul, vânzătorul poate înlocui întotdeauna articolul defect cu unul fără defecte, dacă acest lucru nu cauzează cumpărătorului dificultăți majore.

6.4.În cazul unui defect care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea corectă a produsului ca fiind fără deficiențe, cumpărătorul are dreptul de a schimba produsul sau are dreptul de a se retrage din contract. Aceleași drepturi aparțin cumpărătorului în cazul defectelor remediabile, în situația în care cumpărătorul nu poate folosi produsul în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparare sau din cauza unui număr mai mare de defecte.

6.5.În cazul altor defecte ireparabile, cumpărătorul are, de asemenea, dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție al articolului.

VII. Dispoziții finale

7.1.Această procedură de reclamație face parte integrantă din Termenii și condițiile generale și din principiile și instrucțiunile privind protecția datelor cu caracter personal ale acestui magazin online. Documentele - Termeni și condiții generale și principiile și instrucțiunile privind protecția datelor cu caracter personal ale acestui magazin online sunt publicate pe domeniul magazinului de internet al vânzătorului.

7.2.În cazul unei modificări a procedurii de reclamații, relația dintre Cumpărător și Vânzător va fi guvernată de procedura de reclamații valabilă și efectivă la încheierea contractului de cumpărare și vânzare, până la momentul încetării acestuia.

7.3.Această procedură de reclamație este valabilă și eficientă în momentul publicării sale în magazinul online al vânzătorului începând cu 01.07.2021.